...ته سیگار

سیگارم این روز ها بوی خون گرفته رگهایم بوی دود


.:HoMe:. | .:eMaiL:. | .:Design:. | .:Profile:.


هر آغازی پایانی دارد و هر سلامی بدرودی

بدرود دوستان

ترجیح میدم افکارم زین به بعد با قفلی در مغز پر از آشغال و خاکستر سیگار خودم باقی بماند

و دیگر برای هیچ کس حتی خودم بیانش نکنم

سپاس که کنارم موندید

تلخ بودم مثل اسپرسو اگه تلخ کامتون کردم ببخشید

بدرود تا همیشه...

|جمعه دوازدهم مهر 1392| 12:30|سیگاری|

ما به صحنه ی اعدام یک انسان

به سوختن سیگار رو به اتمام

به کشته شدن آدم ها در فیلم های جنایی

با اشتیاق عجیبی مینگریم

آه هم دردانم

هنوز باورتان نشده که همه یمان

تشنه ی پایانیم؟|پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392| 1:8|سیگاری|

گاهی وقت ها احساس میکنم

بینهایت تنهام

مثل آخرین سیگار باقی مانده در

ته پاکت...
|یکشنبه ششم مرداد 1392| 21:40|سیگاری|

سیگارت را دود میکنی

مادرم را به آتش میکشی

وجود مرا خاکستر میکنی

آرزو میکنم روزی دود سیگارهایت

قرص های اعصابت

راه گلویت را ببندد

و فریادی از حنجره ات در نیاید

تا دیگر نه با مادر من

نه با من

با هیچ زن دیگری

نتوانی کاری کنی که صدایش را ببرد

آه

بابا

با تمام وجودم

ازت متنفرم.....|یکشنبه ششم مرداد 1392| 14:47|سیگاری|

خوش به حالت سیگارم

اگر چه تلخ ولی پس از مدتی سوختن

نهایتا

پایان خواهی یافت

و من را تنها خواهی گذاشت که سالهای سال است

در حال سوختنم

و هر لحظه در آرزوی تمام شدن ...

....................................................................

+ همیشه یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است

"شهاب حسینی درباره ی الی "


|شنبه بیست و نهم تیر 1392| 1:58|سیگاری|

اگر مرد بودن به آتش زدن دل

یا

زدن بکارت است

من با تمام زنیتم 

یک مرد کاملم

که بکارت تمام پاکت های سیگارم را زده ام

و دانه دانه شان را به آتش کشیده ام|شنبه بیست و نهم تیر 1392| 0:53|سیگاری|

اگر آتش سیگار میتوانست

فاصله ها را دود کند

من حاضر بودم برای رسیدن به آغوش تو


تمام سیگار های جهان را به آتش بکشم ...


|یکشنبه شانزدهم تیر 1392| 13:48|سیگاری|

آمده ام باری دیگر...

سیگارم را دوباره آتش کنم

لبخند تلخی بزنم و دود کنم

و شما هم برای درد هایم

که در حال دود شدنند

لایک بزنید


بازگشتی دوباره

درود دوستان


سپاس از دوستانی که این مدت تنهام نذاشتن

:)

|شنبه پانزدهم تیر 1392| 18:0|سیگاری|

 تا اطلاع ثانوی تعطیل

 احتمالا تا تابستون برمیگردم

معرفت داشته باشین از لینکاتون پاکم نکنین

فعلا


|جمعه یازدهم اسفند 1391| 11:49|سیگاری|

هیـــــچـــگـــاه اشـــک هـــای یـــک زن را شــــوخی نــگــیــریــد

اشــک ســـلاح زن بـــرای جــلـــب تــوجــه نــیــســت

اشـــک یــک زن یــعــنی خــــــــــــســــــتـــــــــه است

یـــعــنــی گــلـــویـــش گــرفـــتــه نـــفــســـش بـــالا نمی آید

اشـــک یـــک زن مــمـــکـــن اســت 

آخـــریــــن خـــاکــســـتــر هــــای روح خـــســـتــه اش 

از پـــک زدن مـــتــوالــی دردها باشد

وقتی زنی زیــــاد مــــیــگــریــد یــعــنــی رو بـــه خــامـــوشــیــســت

مــراقــب بــاشـــیــد

اشــــک یــک زن را جـــدی بـگـیـریـد

|چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391| 20:50|سیگاری|